letterspetters
 
Wat houdt je tegen...
 
 

 

Rebel

 

heb je wel eens iets in de hoek gesmeten

tegen de muur gekwakt

een grote bek gegeven

op de vloer gekakt

 

zo zoet, zo braaf, zo gereformeerd

zo heilig, zo vroom, zo aangeleerd

alles in mij kwam in opstand

ik veegde ze alle aan de kant

 

was je ook zo bang

kroop je ’t liefst achter het behang

maakte je je niet groot, maar klein

dacht je zo veilig te zijn

 

Nu ben je groot en niet meer klein

en mag je jezelf zijn

niet groot, niet klein, maar gewoon er tussenin

en doe je lekker je eigen zin

net als dat rebelse kind

dat zijn eigen pad ontgint

 

 

 

 
Je wezen is de wegwijzer in je bestaan
wijst het pad dat je dient te gaan
zonder zorgen
over morgen
zonder een vraag
over vandaag
 
volg maar
je wezen brengt je nooit in gevaar
 
 
 
Durfsmurf
 
de smurfen op het smurfenplein
spelen door elkaar
groot en klein
daar komt Piet
wie kent hem niet
Piet is de held van de straat
als het om heldenmoed gaat 
 
Piet is een echte durfal
niets is hem te mal
als ie iets niet wil, doet ie het niet
ook al verliest ie aan krediet
Piet laat zich niet gek maken
ook al zal hij daardoor 'vrienden' kwijt raken.
Je moet maar durven...
wie hem wil tackelen, pakt ie bij z'n lurven
 
Piet is voor niemand bang
handelt alleen in zijn eigen belang
niet voor roem, eer of gewin
Piet doet gewoon niets tegen z'n zin! 

menigeen benijdt hem om zijn moed,

het lijkt of hij het zo gemakkelijk doet

maar Piet heeft ervaren dat als je in je kracht gaat staan

 de dingen in het leven veel gemakkelijker gaan

 

alle smurfen op het smurfenplein

zien dat dat durven 

helemaal niet eng hoeft te zijn

het is je eigen angst

daarvoor ben je het bangst

zo lijd je onnodig pijn

alleen maar omdat je niet jezelf durft te zijn!

 

  

 
Spelend kind
 
is niet bang om zich te bezeren
is aan het ontdekken, aan het leren
hoe het zijn grenzen kan verleggen
 
valt soms, doet zich pijn
huilt en gaat weer door
die pijn mag er zijn
maar de drang is groot
 
niet blijven hangen
in verdriet of pijn
natuurlijk mag het er zijn
 groter het verlangen
nieuwe dingen uit te proberen
te leren 
oefenen talloze keren
om het je eigen te maken
totdat je niet meer bezeerd kan raken
dan is de pijn omgezet in vreugd
waar je je zo op had verheugd
 
op weg naar je dromen
die de energie laat stromen
met je mogelijkheden stoeien
en verder groeien
in inzicht en ervaren
vanuit je gevoel
waar ik het wezen mee bedoel
 
 
 
Ikke, ikke, ikke, ikke
ik laat me niet meer strikke
en als maar ja knikke
ik ben nummer één
en dat geldt voor jou en iedereen
 
 
 
Zegt de Heer tegen de non
ik slinger je op de bon
zegt de non tegen de Heer:
" zeg, ga niet zo te keer!
 loop naar de maan
ik heb niets verkeerds gedaan
ik stop met het werk
in uw kerk
ik ga me niet meer uitsloven
in al dat prijzen en loven
ik ben voor u heus niet bang
ga van nu af aan mijn eigen gang
die praatjes over hemel en hel
geloof ik zo langzamerhand wel
nee, Heer in u geloof ik niet meer
ik ga naar mijn eigen Bron
van waaruit alles begon
 
er is nog zoveel meer
dan de leer van onze lieve Heer...